piątek 18-04-2014, Bogusławy i Bogumiły
 
AktualnościDziałalnośćO nasKontaktBibliotekaFilia GOK
 
Plan zajęć
WAKACJE; FERIE
Imprezy , konkursy
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kalendarz imprez
Fotogalerie
Linki
Gra na instrumentach
Szachy
Studio piosenki
Joga
Karate
Formacja tańca
Teatralne
Plastyka
Wolontariat
Modelarnia

Online 2 guests

Aktualności > Imprezy , konkursy > 20125.WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI
Regulamin 5  wojewódzkiego Konkursu Piosenki" Przeboje są wśród nas"
ORGANIZATOR
GMINNY OŚRODEK KULTURY

Uczestnicy konkursu zezwalają na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku w materiałach promocyjnych i reklamowych wydawanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Jeśli nie wyrażają państwo zgody prosimy o informację pisemną

CEL IMPREZY
1.Prezentacja osiągnięć i dorobku amatorskich grup wokalnych.
2. Uaktywnienie i kształtowanie poziomu artystycznego amatorskiego ruchu muzycznego.
3. Popularyzacja muzyki lat 60 - 90.
karta uczestnictwa
pobierz
rozmiar 0.26 MB | 2012-10-11 | 17 pobrań
[ czytaj więcej ]

CIACHO WALENTYNKOWE 2012
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 lutego (niedziela) br. o godz. 17.00
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi degustacja ciast.
CEL KONKURSU
- kultywowanie oraz popularyzacja wartościowych i żywych tradycji
wypieków wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijanie umiejętności i zainteresowań
poprzez tworzenie i dekorowanie ciast,
- CIASTO jako symbol przyjaźni i miłości,
ZADANIE KONKURSOWE:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie jednego ciekawego pod względem
kształtu, walorów estetycznych oraz smakowych ciasta walentynkowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie biorą udział drużyny rodzinne (np: rodzeństwa,
matka i syn, ojciec i córka), zainteresowane tematyką konkursową
które:
- zgłoszą swój udział (wypełniona karta uczestnika - do pobrana na stronie internetowej www.gokredziny.pl) do dnia 13 lutego br.,
- do dnia 19 lutego br., do godz. 16.30 dostarczą pracę konkursową,
- do wyrobu dołączą opis zawierający:
tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów oraz recepturę, według której przyrządzono ciasto.
Każda praca zostanie oceniona w dwóch kategoriach:
- pod względem estetycznym i zdobniczym,
- pod względem smakowym,
KRYTERIA OCENY:
- oryginalność,
- estetyka przygotowanego ciasta,
- walory smakowe,
- wykonanie elementów zdobniczych,
OCENY CIAST DOKONA POWOŁANA PRZEZ ORGANIZATORA KOMISJA

Gminny Ośrodek Kultury
w Redzinach
ul. Mickiewicza7
tel: 034 / 3279 998

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
karta zgłoszenia
pobierz
rozmiar 0.02 MB | 2012-01-25 | 0 pobrań

„Powróćmy jak za dawnych lat, gdy miłość wyznał … ”

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka w Rędzinach

Konkurs   gminny

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach zaprasza dzieci i młodzież z terenu gminy do udziału  w  konkursie literackim o tematyce  związanej z Dniem Zakochanych.

Cele konkursu:Konkurs ma na celu pobudzić wyobraźnię, sprowokować literacką odpowiedź na pytanie, co czuje, jak się zachowuje zakochany . Wyznanie miłosne należy przenieść do epoki młodości dziadków i pradziadków bądź ich uczynić bohaterami wyznań miłosnych.

Konkurs opiera się na zabawie środkami i formami literackimi, konwencją językową, stylizacją języka (w grupie najstarszej)

 Warunki uczestnictwa:

Twórcze pomysły wykorzystujące wyznanie z epoki, postać babci i dziadka– motyw ich miłości, (odpowiednio do możliwości dzieci i młodzieży) należy ująć w formę - odpowiednią dla  kategorii wiekowej.

Kategorie / formy prac konkursowych:

I – uczniowie klas I – III –liścik miłosny

II – uczniowie klas IV – VI – list z wyznaniem miłości

III– uczniowie gimnazjum –list z deklaracją miłości

 Temat : „Powróćmy jak za dawnych lat, gdy miłość wyznał … ”

Wszystkie prace powinny zawierać dane autora (imię, nazwisko,  klasę, numer telefonu i adres szkoły, którą reprezentuje) oraz imię i nazwisko opiekuna – jeśli dziecko pisało pacę pod opieką nauczyciela.

Prace należy dostarczyć do 15 lutego 2012r. (do godz. 20)

na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

ul. A. Mickiewicza 7 , 42 -242 Rędziny

 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi 19 lutego o godz. 17.00 podczas spotkania walentynkowego

Bliższych informacji o konkursie udziela organizator    tel. 34/ 327 99 98

Uwagi końcowe: Prace przechodzą na własność organizatora  i mogą być przez niego wykorzystane w celach popularyzatorskich.

KONKURS RECYTATORSKI

XIV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

CELE KONKURSU

1. . Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
2.
Pielęgnowanie kultury języka.
3.Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
4.Zapewnienie konsultacji i instruktażu z zakresu recytacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

      1. Uczestnikami konkursu są laureaci konkursów szkolnych (3 osoby z każdej kategorii)
2.
Uczestnicy występują w trzech kategoriach wiekowych:
I -klasy 0 – III szkoły podstawowej
II- klasy IV – VI szkoły podstawowej
III- uczniowie szkół gimnazjalnych

 oraz w dwóch kategoriach konkursowych:

I.recytacja

II. wywiedzione ze słowa (dotyczy tylko II i III kat. wiekowej)

 3.       Prezentowany repertuar obejmuje dowolnie wybrany utwór poetycki oraz krótki fragment prozy.

 W kat. „wywiedzione ze słowa” repertuar jest dowolny (wiersz, monolog literacki, collage tekstów), a forma prezentacji daje możliwość łączenia słowa mówionego z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.

 4.       Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 7minut.

5.       W najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy utworem poetyckim.

ZASADY ORGANIZACYJNE

1.       Zadaniem konkursu gminnego jest wyłonienie do dwóch uczestników z każdej kategorii wiekowej w kat. recytacja. Do eliminacji powiatowych przechodzi łącznie sześciu kandydatów ze wszystkich kategorii wiekowych oraz łącznie czterech w kat. wywiedzione ze słowa (II i III kat. wiekowa)

2.       Organizator przewiduje możliwość wytypowania większej liczby wykonawców na korzyść danej kategorii, gdy uczestnicy z pozostałych kategorii nie spełniają ustalonych przez komisję artystyczną wymogów.

3.       Wyłonieni na zasadzie eliminacji laureaci wezmą udział w eliminacjach  powiatu częstochowskiego, które odbędą się 29 lutego 2012 r. dla szkół podstawowych oraz 1 marca dla uczniów gimnazjów w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie.

 Eliminacje gminne odbędą się w czwartek 23 lutego br.

 w  GOK- u w Rędzinach
godz. 8.30 – I kat. wiekowa

odz. 10.30 – II kat. wiekowa
godz. 12.30 – uczniowie szkół gimnazjalnych

4.       Warunkiem udziału jest dostarczenie  do 21 lutego 2012r. dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres:

 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach ul. Mickiewicza 7

tel. (0- 34) 3 279 – 998

 

 Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie prezentacje konkursowe według następujących kryteriów

dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słów, ogólny wyraz artystyczny, celowość użycia pozasłownych środków wspomagających interpretacji, kompozycja sceniczna interpretacji.

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.

GOK  w Rędzinach organizuje otwarte warsztaty teatralne pomocne w „pracy nad słowem”, które odbędą się 1 lutego 2012r. w godz. 10. 00 - 12.30. Zapraszamy uczestników konkursu recytatorskiego ze szczególnym uwzględnieniem kategorii „wywiedzione ze słowa”.

 


znalezionych: 4 na 1 stronach
Created by MAjkStronę monitoruje stat24