GOK Rędziny

Wydarzenia i Aktualności:

27 Marzec 2015

Wyniki Konkursu Recytatorskiego

Gminny Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka przeprowadził 25 marca 2015r. XVII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI. Zadaniem konkursu gminnego jest wyłonienie łącznie sześciu kandydatów ze wszystkich kategorii wiekowych do XXVII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego.
Jury konkursu  w składzie:
Dorota Musiał - przewodnicząca
Agnieszka Senderecka
Renata Pindral
Bogdan Wąchała
Komisja oceniła prezentacje ze względu na:
-dobór repertuaru do wieku i możliwości recytującego
- interpretację teksu: prozy i wiersza ( w najmłodszej kategorii mogą być dwa wiersze)
- kulturę słowa
- wyraz artystyczny
Komisja po przesłuchaniu uczestników ustaliła laureatów w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – klasy I-III
I miejsce:  Kinga Mirowska
I miejsce:  Dawid  Piestrzyński
III miejsce:   Kinga Czok
Wyróżnienie:  Emilia Kropidło
Wyróżnienie: Paweł Płuska
Wyróżnienie:   Karol Kuligowski
Wyróżnienie:   Ewelina Tądel
Do eliminacji powiatowych przystąpią : Kinga Mirowska i Dawid Piestrzyński

Kategoria II – klasy IV-VI
I miejsce Oliwia Palacz
II miejsce Roksana Biskup
III miejsce Maria Tkacz
III miejsce Nina Zawadzka
Wyróżnienie Łukasz Tarnowski
Nominacje do eliminacji powiatowych otrzymują Oliwia Palacz, Roksana Biskup.

Kategoria III – gimnazjum
Do eliminacji powiatowych przystąpią:
I miejsce Julia SobkowiakI
II miejsce Marika Oracz

Kategoria „wywiedzione ze słowa”
Wyróżnienie: Alicja Miedzińska

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a laureaci konkursu – I, II, III miejsc oraz wyróżnień zostali nagrodzeni nagrodami w postaci książek . Wyłonieni laureaci wezmą udział w eliminacjach dla miasta i powiatu częstochowskiego, które odbędą się w 15 kwietnia dla szkół podstawowych i 16 marca dla gimnazjów w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie ( od godz. 10.00).
Uwagi pokonkursowe:
- w związku z nagminnym łamaniem wymogów regulaminowych - przekraczanie limitu czasowego ( recytacja do 6 minut ) - informujemy, że w przyszłości osoby takie nie będą podlegać ocenie.
- w przypadku pytań i wątpliwości należy kierować je do komisji ( w trakcie konkursu lub pisemnie po ).

zobacz galerię

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury
w Rędzinach

ul. Mickiewicza 7,
42-242 Rędziny
tel. 34 32 79 998
email: gok@redziny.pl

Gok Rędziny

Biblioteka